Societatea Topo Expert PAI S.R.L. s-a implicat in efectuarea unor lucrari de specialitate de mare complexitate cum ar fi:

- asistenta tehnica de executie si verificare in lucrarile de reabilitare tronson Bd.Mihai Bravu;


- asistenta tehnica de executie si verificare in lucrarile de reabilitare soseaua de ocolire oras Giurgiu;


- asistenta tehnica de executie si verificare in lucrarile de reabilitare tronson Comarnic, jud.Prahova;


- asistenta tehnica de executie si verificare in lucrarile de reabilitare strazi (52km); com. Mogosoaia;


- exproprieri terenuri Autostrada Soarelui Bucuresti Constanta km 26;


- consultanta in domeniul circulatiei juridice a bunurilor imobile (terenuri cu sau fara constructii), amenajarii teritoriului si urbanismului;


- elaborarea documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, constructii industriale si civile, precum si a documentatiilor pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole;


- lucrari de cadastru - intabulare pentru personae fizice / juridice


- Studii topo - Curbe de Nivel - Profile Transversale - Profile Longitudinale - Retea G.P.S. - TRANSFAGARASAN 25km ZONA CABANA CAPRA;


- Cadastru / Intabulare complex comercial: MALL VITAN;


- Cadastru / Intabulare complex apartamente: -2S+P+17E;


- Studii topo - Curbe de Nivel - Profile Transversale - Cartografierea Habitatelor(250ha) - Lacul Zaghen, Jud.Tulcea;


- Proiectare Retea G.P.S. pentru dezvoltarea de drumuiri poligonometrice desfasurate pe arterele de circulatie ale DN67B; Pitesti - Tg.Jiu: 200km; Recunoasterea terenului, conceptia generala a proiectului, determinarea retelei, materializarea punctelor, efectuarea masuratorilor, procesarea datelor, compensarea masuratorilor, incadrarea retelei in Reteaua Geodezica de Stat;


- Elaborarea documentatie Topografica pentru stabilirea evaluarii terenului din proprietatea Directiei de Telecomunicatii Brasov. Situatia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul ROMTELECOM in vederea dobindirii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H.G.834/1991;

- Expropriei DN1 Bucuresti - Sinaia: Servicii de reprezentare si asistenta tehnica pentru exproprierea imobilelor afectate de realizarea lucrarii: ASITENTA TEHNICA PENTRU MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PE DN1 SI IN BUCURESTI "EuropeAid / 12345/D/SV/RO/G";

 

- Proiect Tehnic elaborare Documentatie "EXPERTIZA TEHNICA TOPOGRAFICA EXTRAJUDICIARA" pentru diverse imobile situate pe teritoriul ROMANIEI;

 


- Studiu Topo Geodezic pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor “ANTENE SITE VODAFONE”