INDICATORII URBANISTICI

Conform Legii 242/2009 indicatorii urbanistici sunt instrumente specifice de lucru pentru controlul proiectării si dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculeaza prin Procentul de Ocupare a Terenului (P.O.T) și Coeficientul de Utilizare a Terenului (C.U.T)

 

C.U.T. - coeficient de utilizare a terenului:

- este raportul dintre suprafata desfasurata a constructiei (suma suprafetelor tuturor nivelurilor) si suprafata totala a terenului. CUT este limitat maximal de prevederile planului urbanistic. Acest indice se obtine in general prin inmultirea POT-ului cu numarul de niveluri (etaje) admise.

 

P.O.T. - procentul de ocupare a terenului:

- este raportul dintre suprafata pe care se construieste si suprafata totala a terenului.
- POT este limitat maximal de prevederile planului urbanistic. De exemplu, POT=45% inseamna ca se poate construi pe 45% din suprafata terenului respectiv). POT este completat de CUT (Coeficientul de Utilizare al Terenului), de regimul de aliniere la strada si de regimul de inaltime, formand astfel un ansamblu de valori obligatorii in autorizarea executarii unei constructii.

 

NU se iau in calcul:

- suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pâna la 1,80 m;

- suprafața subsolurilor cu destinație strict pentru parcarea autovehiculelor;

- spațiile tehnice;

- spațiile destinate protecției civile;

- suprafața balcoanelor, logiilor și teraselor deschise și neacoperite, teraselor și compartimentelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile;

- aleile de acces pietonal și/sau carosabil din incintă, scările interioare și trotuarele de protectie.

 

Exceptii de calcul al indicatorilor urbanistici:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care cuprinde o clădire ce nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T și C.U.T) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaz în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor deja existente la cele ale noii construcții.