Click aici Pentru mai multe proiecte ne puteti vizita pe pagina de Facebook - Arhitectura Expert PAI

 

ARHITECTURA / PROIECTARE

   

Firma noastra elaboreaza proiecte pentru constructii civile si industriale, serviciu oferit cu arie de acoperire nationala prin elaborarea documentatiile tehnice complete prevazute de reglementarile in vigoare.
       Proiectele sunt elaborate  cu respectarea legislatiei in vigoare,  care intruneste exigentele impuse de lege (Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii de constructii, legi actualizate), executate de specialisti autorizati, conform legilor si normativelor in vigoare.

 


 

DE CE AVEM NEVOIE DE UN PROIECT?

 • Constructiile se pot executa dupa un proiect elaborat de o societate specializata de proiectare;
 • Constructiile nu pot fi executate decit conform planurilor elaborate de proiectant;
 • Proiectul se intocmeste pe baza unor studii tehnico-economice si calcule de rezistenta;

Documente necesare in cazul in care doriti o oferta de pret:
- copie act proprietate;
- certificat de urbanism:

 • Extras de carte funciara de informare
 • Documentatie cadastru
  - studiu geotehnic
  - ridicare topografica cotata in cazul in care terenul este in panta >5grade;

 


 

ETAPELE CONSTRUIRII UNEI CASE

Pentru a va construi o casa trebuie sa urmati o serie de pasi, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare:

 • etapa exploratorie
  - studiul de tema;
  - studiul pe variante;
  - certificatul de urbanism;
 • proiectul tehnic, proiectul de executie, coordonarea specialitatilor, antemasuratori, caiete de sarcini si detalii de executie;
 • etapa de obtinere a Autorizatiei de Construire
 • santierul, urmarirea lucrarilor;
 • receptia lucrarilor si finalizarea acestora (inclusiv intabularea);

 


 

PROIECTE DE SPECIALITATE

Un proiect de executie este format din urmatoarele specialitati:

arhitectura, structura de rezistenta, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatie electrica, (cand este cazul si instalatii de aer conditionat).

Noi va oferim toate componentele unui proiect de executie complet.

 


 

Ce este POT?

POT (sau Procentul de Ocupare a Terenului) este raportul dintre suprafata pe care se construieste si suprafata totala a terenului. POT este limitat maximal de prevederile planului urbanistic. De exemplu, POT=25% inseamna ca se poate construi pe 25% din suprafata terenului respectiv). POT este completat de CUT (Coeficientul de Utilizare al Terenului), de regimul de aliniere la strada si de regimul de inaltime, formand astfel un ansamblu de valori obligatorii in autorizarea executarii unei constructii, de care trebuie sa tina cont orice proprietar si arhitect si constructor.

 Ce este CUT?

CUT (sau Coeficientul de Utilizare a Terenului) este raportul dintre suprafata desfasurata a constructiei (suma suprafetelor tuturor nivelurilor) si suprafata totala a terenului. CUT este limitat maximal de prevederile planului urbanistic. Acest indice se obtine in general prin inmultirea POT-ului cu numarul de niveluri (etaje) admise.

La acest calcul nu se iau in considerare:

- suprafata subsolurilor cu inaltimea de pana la 1,80 metri;
- suprafata subsolurilor cu destinatie strict pentru parcarea autovehiculelor;
- spatiile tehnice;
- spatiile destinate protectiei civile;
- suprafata balcoanelor, logiilor si teraselor deschise si neacoperite, teraselor si compartimentelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile;
- aleile de acces pietonal si/sau carosabil din incinta, scarile interioare si trotuarele de protectie.

 


 

Mic dictionar

 • Aria construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
 • Aria construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor nivelelor;
 • Aria utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);
 • Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;
 • Certificat de Urbanism = actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
 • Autorizatia de construire = actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
 • PUG = proiect urbanistic general, contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.
 • PUZ = proiect urbanistic zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).
 • PUD = proiect urbanistic de detaliu, se realizeaza pentru un anume teren, prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.


Planurile urbanistice (general, zonal si de detaliu, adica PUG, PUZ si PUD) contin prevederi privind inaltimea maxima permisa a constructiei, numarul maxim de niveluri, pozitionarea constructiei fata de vecini si strada (distante minime), precum si valori maxime pentru CUT si POT. Planul zonal trebuie sa respecte prevederile din planul general, iar cel de detaliu pe cele din planul zonal.

 


 

Primul pas pentru cei ce vor sa cumpere un teren

Sfaturi utile pentru cei ce vor sa cumpere un teren:

 • Terenurile mai mici de 150 mp sunt declarate neconstruibile, prin urmare nu puteti obtine Autorizatia de Construire, decat pentru consolidarea casei care exista si numai daca aceasta este realizata din zidarie;
 • Daca latimea la strada este mai mica de 10-12 m, trebuie elaborat PUD;
 • PUD se mai cere si in cazul in care nu se pot respecta, din diferite motive, reglementarile existente in PUG pentru zona respectiva;
 • In general pt Bucuresti, procentul de ocupare la sol al terenului (POT) este de 45-60%, iar coeficientul de utilizare al terenului este de 0,9-1,3;
 • Inainte de cumpararea terenului este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism in vederea vanzarii, pentru a putea sti cu precizie daca terenul este construibil si sa puteti sti eventuala amplasare a casei (retragerile fata de limite, regimul de inaltime etc.)
 • Este bine sa consultati un birou de proiectare / arhitect inainte de a cumpara terenul pt a putea afla daca ceea ce doriti sa construiti se poate realiza pe terenul respectiv.
 • Inainte de cumpararea terenului trebuie verificate, cu ajutorul uni inginer topometrist, daca forma si dimensiunea terenului in realitate, corespund cu ceea ce este trecut in acte, altfel spus, daca cumparati ce este in acte.
 • Trebuie verificat daca exista posibilitatea de realizare a racordului la retelele de utilitati ( apa, canalizare, gaze, electricitate, telefonie, cablu TV)
 • Este bine sa consultati un studiu geotehnic al terenului respectiv, sau sa platiti o taxa pentru a face un astfel de studiu, imediat ce ati cumparat terenul, pentru a sti exact conditiile de fundare.
 • Este bine sa cunoasteti legile care stau la baza emiterii autorizatiilor de construire.